Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią

Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią

O takich międzynarodowych organizacjach ekologicznych Greenpeace czy World Wide Fund for Nature (znany szerszej publiczności jako WWF) słyszał niemal każdy. Na tych dwóch gigantach jednak nie kończy się międzynarodowych ruch ekologiczny. Dlatego też chciałbym pokrótce przedstawić kilka innych wartych poznania organizacji ekologicznych o światowym rozmachu.

Great Ape Project jest grupą tylko trochę mniej kontrowersyjną niż sławetna Fuck for Forest.

Organizacje dla nas – my dla organizacji

Organizacje dla nas – my dla organizacji

Choć dla większości organizacji ekologicznych najwygodniejszą i najbardziej pożądaną formą wsparcia są wszelkiego rodzaju darowizny pieniężne, to wielu sympatyków tych organizacji nie może lub nie chce ich w taki sposób wspomagać. Szczególnie dla takich osób przewidziano alternatywne sposoby wsparcia organizacji ekologicznych.

Najprostszym, pozafinansowym sposobem wsparcia dla organizacji ekologicznej może być po prostu wolontariat, czyli nieodpłatne i dobrowolne ofiarowanie swojej

Cele i metody działania organizacji ekologicznych

Cele i metody działania organizacji ekologicznych

Nie sposób zliczyć i wyczerpująco określić wszystkich obszarów, na których podejmują inicjatywy organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie. Można się natomiast pokusić o stwierdzenie, że zasadniczym ich celem jest przede wszystkim dbanie o stan środowiska naturalnego (w tym przywracanie właściwego stanu przyrody), badanie oddziaływań jego poszczególnych elementów, a także promowanie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Organizacje ekologiczne w obronie praw zwierząt

Organizacje ekologiczne w obronie praw zwierząt

Kontynuując przegląd organizacji ekologicznych przejdę do przedstawieniu kilku z tych, które poświęcają swoją uwagę szczególnie prawom zwierząt. Prawa zwierząt są stosunkowo świeżym pomysłem cywilizacji białego człowieka, dlatego temat organizacji, które promują tę ideę wydaje mi się szczególnie ciekawy.

Jedną z bardziej znanych organizacji międzynarodowych promujących prawa zwierząt jest Vegetarians International Voice For Animals, znana w Polsce jako Fundacja Viva! Akcja dla

Organizacje ekologiczne na świecie i w Polsce

Organizacje ekologiczne na świecie i w Polsce

Mówiąc o organizacjach ekologicznych częstokroć nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego jak bardzo szerokie spektrum instytucji obejmuje to sformułowanie. W powszechnej świadomości jako znane organizacje ekologiczne funkcjonują przede wszystkim wielkie organizacje międzynarodowe takie jak Greenpeace czy World Wide Fund for Nature (WWF). Trzeba jednak pamiętać o tym, że ani nie są to jedyne organizacje tego typu, ani tym bardziej nie są to najstarszej organizacje ekologiczne.

Filie międzynarodowych organizacji ekologicznych w Polsce

Filie międzynarodowych organizacji ekologicznych w Polsce

Niektórzy ludzie mają niepohamowaną chęć bycia częścią dużej organizacji. Jeśli równocześnie interesują się ekologią, to mają z czego wybierać. W Polsce działa wiele filii międzynarodowych organizacji ekologicznych. Niektóre z nich opiszę poniżej.

Greenpeace – bodaj najbardziej znana organizacja międzynarodowa zajmująca się ochroną środowiska. Szczyci się działalnością w 42 krajach i ogromnym wsparciem sympatyków,