Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią

Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią
nasi maklerzy dokonują wyceny na prośbę klienta moja nowa strategia żółwia forex okazałą się sukcesem

O takich międzynarodowych organizacjach ekologicznych Greenpeace czy World Wide Fund for Nature (znany szerszej publiczności jako WWF) słyszał niemal każdy. Na tych dwóch gigantach jednak nie kończy się międzynarodowych ruch ekologiczny. Dlatego też chciałbym pokrótce przedstawić kilka innych wartych poznania organizacji ekologicznych o światowym rozmachu.

Great Ape Project jest grupą tylko trochę mniej kontrowersyjną niż sławetna Fuck for Forest.

Organizacje dla nas – my dla organizacji

Organizacje dla nas – my dla organizacji

Choć dla większości organizacji ekologicznych najwygodniejszą i najbardziej pożądaną formą wsparcia są wszelkiego rodzaju darowizny pieniężne, to wielu sympatyków tych organizacji nie może lub nie chce ich w taki sposób wspomagać. Szczególnie dla takich osób przewidziano alternatywne sposoby wsparcia organizacji ekologicznych.

Najprostszym, pozafinansowym sposobem wsparcia dla organizacji ekologicznej może być po prostu wolontariat, czyli nieodpłatne i dobrowolne ofiarowanie swojej

wiele firm decyduje się na takie kroki jak prywatyzacja akcji zastanawiasz się co to są dzień dywidendy dywidenda?

Cele i metody działania organizacji ekologicznych

Cele i metody działania organizacji ekologicznych

Nie sposób zliczyć i wyczerpująco określić wszystkich obszarów, na których podejmują inicjatywy organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie. Można się natomiast pokusić o stwierdzenie, że zasadniczym ich celem jest przede wszystkim dbanie o stan środowiska naturalnego (w tym przywracanie właściwego stanu przyrody), badanie oddziaływań jego poszczególnych elementów, a także promowanie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Organizacje ekologiczne w obronie praw zwierząt

Organizacje ekologiczne w obronie praw zwierząt

Kontynuując przegląd organizacji ekologicznych przejdę do przedstawieniu kilku z tych, które poświęcają swoją uwagę szczególnie prawom zwierząt. Prawa zwierząt są stosunkowo świeżym pomysłem cywilizacji białego człowieka, dlatego temat organizacji, które promują tę ideę wydaje mi się szczególnie ciekawy.

Jedną z bardziej znanych organizacji międzynarodowych promujących prawa zwierząt jest Vegetarians International Voice For Animals, znana w Polsce jako Fundacja Viva! Akcja dla